Ogłoszenia

ROOT

Tytuł Autor Odsłony
Zespół Oświaty Gminnej Udostępniony przez: Agata Bartulica Odsłon: 8
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuropatniku Udostępniony przez: Agata Bartulica Odsłon: 10
Publiczna Szkoła Podstawowa w Białym Kościele Udostępniony przez: Agata Bartulica Odsłon: 8
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 Udostępniony przez: Agata Bartulica Odsłon: 7
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 Udostępniony przez: Agata Bartulica Odsłon: 11
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 Udostępniony przez: Agata Bartulica Odsłon: 9
Przedszkole Miejskie Udostępniony przez: Agata Bartulica Odsłon: 5
Ogłoszenie nr 3 o sprzedaży autobusu marki SETRA Udostępniony przez: Agata Bartulica Odsłon: 186
Plan zamówień publicznych 2024 Udostępniony przez: Agata Bartulica Odsłon: 54
Ogłoszenie przetargowe na sprzedaż autobusu Udostępniony przez: Agata Bartulica Odsłon: 65

Podkategorie

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o Zespole Oświaty Gminnej w Strzelinie: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z komórkami organizacyjnymi.

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przykładowej Instytucji.

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

W tym dziale publikowane są uchwały i zarządzenia.

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Zespół Oświaty Gminnej w Strzelinie.

W tym dziale znajdują się sprawozdania finansowe Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł publicznych.

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie.

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Zespołu Oświaty Gminnej w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

W tym dziale zamieszczamy oficjalne komunikaty i powiadomienia z zakresu działalności Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie.

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

W tym dziale znajdują się informacje o wynikach postępowań o zamówienia publiczne przeprowadzonych przez Naszą Instytucję.

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Przykładowej Instytucji i wynikach naboru.

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Przykładowej Instytucji oraz o wynikach naboru.