Podstawowe informacje

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o Zespole Oświaty Gminnej w Strzelinie: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt z komórkami organizacyjnymi.

Zespół Oświaty Gminnej jest samorządową jednostką budżetową gminy Strzelin. Została utworzona w roku 1995 decyzją Rady Miejskiej Strzelina.